"Music of Afghanistan. Professional musicians in the city of Herat", J. Baily, Cambridge 1988 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 35, Numer 3 (138) (1990) s. 141-142
Sławomira Żerańska-Kominek , J. Baily (aut. dzieła rec.)

 

do góry