Z badań nad słowiańskimi nazwami miejscowymi dorzecza Odry środkowej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 9, Numer 1-2 (1964) s. 1-28, 361
Hanna Popowska-Taborska

 

do góry