Z badań onomastycznych. 3, Jeszcze o nazwie Przemsza

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 245-246, 413
Jan Otrębski

 

do góry