Stan prac nad słownikiem staropolskich nazw osobowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 1, Numer 1 (1955) s. 193-198, 212
Witold Taszycki

 

do góry