"Toponimika w szkoli (Na materiałach chmelnyćkoji obłasti)", S. D. Babyszyn, Kijów 1962 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 237-241
Janusz Strutyński , S. D. Babyszyn (aut. dzieła rec.)

 

do góry