Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego?

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 3 (1986) s. 467-480
Jacek Sobczak

 

do góry