Sprawozdanie z konferencji metodologicznej - Warszawa 23-25 XI 1982 r.

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 36 (1984) s. 317-320
Zbigniew Kobyliński, Bogdan Lichy, Przemysław Urbańczyk

 

do góry