Pacior od wczesnośredniowiecznego relikwiarza-enkolpionu ze Srogowa Górnego, pow. Sanok

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 56 (2004) s. 495-504
Piotr N. Kotowicz

 

do góry