Wykład wygłoszony na inauguracji pierwszego roku historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, 12 listopada 1998 roku...

Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Tom 6 (1999) s. 189-192
Teresa Grzybkowska

 

do góry