Rolnictwo i chłopi we Włoszech w XV i XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 53, Numer 2 (1962) s. 245-257
Ruggiero Romano

 

do góry