"Dziennik Sprawy Bożej, t. 1-2", Seweryn Goszczyński, oprac. i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, przy współpr. Wiesławy Kordaczuk i Marii M. Matusiak, Warszawa 1984 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 2 (1985) s. 410
Andrzej Szwarc , Seweryn Goszczyński (aut. dzieła rec.), Wiesława Kordaczuk (aut. dzieła rec.), Maria M. Matusiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry