Polskie drogi do socjalizmu : sowietyzacja kupiectwa na Lubelszczyźnie (1944-1954)

Studia Ełckie, Tom 13 (2011) s. 175-228
Bogdan Sekściński

 

do góry