"Per totam terram equitando..." : z badań nad itinerarium biskupów włocławskich w średniowieczu : część pierwsza do początku XIV wieku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 90 (1998) s. 57-93
Jacek Maciejewski

 

do góry