Próby wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Aposotolską a Rosją w latach 1887-1888

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 99 (2003) s. 259-280
Anna Barańska

 

do góry