Zastosowanie badań radiograficznych do odtwarzania technologii przedmiotów zabytkowych ceramicznych i metalowych

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer 1-2 (1962) s. 159-166
Zbigniew Godlewski

 

do góry