Słowo jest cieniem czynu, czyli starożytni Grecy i Rzymianie : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 17, Numer 2 (95) (1973) s. 178-180
Gabriela Pianko , Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
oprac. i komentarzem opatrzyła Lidia Winniczuk. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1972 ,Słowo jest cieniem czynu czyli Starożytni Grecy i Rzymianie o sobie ,

 

do góry