Majątki możnowładcze na Węgrzech w XII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 401-431
Marek Barański

 

do góry