"Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce. W świetle źródeł ikonograficznych", Leszek Kajzer, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976; "Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku", Zdzisława Wawrzonowska, Łódź 1976 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 235-237
Jerzy Łojko , Leszek Kajzer (aut. dzieła rec.), Zdzisława Wawrzonowska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zdzisława Wawrzonowska ,Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku ,Łódź 1976 : [recenzja]

 

do góry