Dokument margrabiów brandenburskich dla Pełczyc (Bernstein) z roku 1298

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 32-33 (1990) s. 183-187
Joachim Zdrenka

 

do góry