Bruegelowie, dynastia malarzy

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 60, Numer 3/4 (1998) s. 509-516
Hanna Benesz

 

do góry