Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec utworzenia dwu państw niemieckich

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 35, Numer 4 (1980) s. 587-605
Marian S. Wolański

 

do góry