Papier druków oficyn krakowskich, gdańskich i królewieckich 1500-1550 r.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 22, Numer 1 (1974) s. 51-74
Jadwiga Siniarska-Czaplicka

 

do góry