"Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem", Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1965 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 57, Numer 1 (1966) s. 165-166
Stanisław Herbst , Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry