Kapitały handlowe w górnictwie na przełomie wieku XV na XVI w świetle nowszej historjografji

Przegląd Historyczny, Tom 32, Numer 2 (1934-1935) s. 369-380
Marian Małowist

 

do góry