Materyały do etnografii Żydów polskich

Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Tom 4, Numer 4 (1898) s. 436-438

 

do góry