O handlu władzą i sprzedaży państwa : (z rozważań na marginesie książki Antoniego Mączaka, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986, PIW, s. 326)

Przegląd Historyczny, Tom 81, Numer 3-4 (1990) s. 677-683
Igor Kąkolewski , Antoni Mączak (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Antoni Mączak ,Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej ,Warszawa 1986

 

do góry