II Ogólnopolska Konferencja Historyków Prawa w Poznaniu 25-26 listopada 1950

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 3 (1951) s. 400-421
Michał Sczaniecki

 

do góry