Rola Rad w rozbijaniu starego aparatu władzy w czasie rewolucji listopadowej 1918 r. W Niemczech

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 10, Numer 2 (1958) s. 249-290
Kazimierz Nowak

 

do góry