"Droga na Kalwarię" Piotra Bruegla Starszego : wybrane zagadnienia ikonologiczne

Przegląd Humanistyczny, Tom 31, Numer 6 (261) (1987) s. 71-91
Wojciech Mischke

 

do góry