"Dokumenty do sprawy pozbawienia katedry filozofji Józefa Gołuchowskiego w Uniwersytecie Wileńskim", wyd. Tadeusz Jachimowski, "Archiwum Komisji do Badania Historji Filozofji w Polsce, t. V, s. 1-72 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 477-478
Leonid Żytkowicz , Tadeusz Jachimowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry