Bulla "De salute animarum" w świetle kazania drukowanego r. 1821

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 7, Numer 7-8 (1927) s. 231-233
Alfons Mańkowski

 

do góry