"Rola Niemieckiej Partii Centrowej w latach 1930-1933", Julian Bartosz, Warszawa 1970 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 63, Numer 2 (1972) s. 373-375
Franciszek Hawranek , Julian Bartosz (aut. dzieła rec.)

 

do góry