"The Poles in America from the 1830's to 1870's. Some reflections on the possibilities of research", Maria J. E. Copson-Niećko, [W:] "Poles in America. Bicentennial essays", Wisconsin 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 2 (1979) s. 364-366
Stefan Kieniewicz , Maria J. E. Copson-Niećko (aut. dzieła rec.)

 

do góry