"Zeznania świadków w sprawie ducha Konstantego Lubrańskiego, ukazującego się w XVIII wieku w Gosławicach koło Konina", wyd. Witold Maisel, "Rocznik Koniński" 6 (1978) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 25 (1980) s. 264-265
Jacek Wiesiołowski , Witold Maisel (aut. dzieła rec.)

 

do góry