"Jakub Kazimierz Rubinkowski. Dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza", Krzysztof Obremski, Warszawa 2008 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 48 (2010) s. 190-192
Filip Wolański , Krzysztof Obremski (aut. dzieła rec.)

 

do góry