Twarz Ñamçapy : o roli muzyki w micie andyjskim

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 5 (2006) s. 25-42
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

 

do góry