"Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach 1850-1914. Struktura agrarna i jej zmiany", Seweryn Wysłouch, Wrocław 1956 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 1 (1958) s. 167
Jerzy Holzer , Seweryn Wysłouch (aut. dzieła rec.)

 

do góry