"Historia dyplomacji polskiej, t. 3", pod red. Ludwika Bazylowa, Warszawa 1982 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 415-416
Andrzej Szwarc , Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.)

 

do góry