Mapa muzykowania w Rzeczypospolitej w połowie XVIII wieku

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 16, Numer 2 (61) (1971) s. 85-105
Anna Szweykowska

 

do góry