Krystyna Józefowiczówna jako historyk sztuki (1917-1985)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 49, Numer 1/2 (1987) s. 215-216
Alicja Karłowska-Kamzowa

 

do góry