Złaków Borowy, pow. Łowicz

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 6, Numer 2 (20) (1962) s. 123
Aleksander Gieysztor

 

do góry