Elegancki "chapeau" na głowie

Art & Business : gazeta aukcyjna, Tom 18, Numer Kolekcjoner Nr 7-8 (102-103) (2006) s. 6-7
Adam Leja

 

do góry