Z dziejów reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 66, Numer 1 (1959)
Zbigniew Stankiewicz

 

do góry