Kazanów Stary, gm. Końskie, woj. kieleckie

Informator Archeologiczny : badania, Tom 16 (1982) s. 297-298
Eligia Gąssowska

 

do góry