"The University and the City. From Medieval Origins to the Present", wyd. Thomas Bender, New York - Oxford 1988 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 81, Numer 3-4 (1990) s. 706-708
Andrzej Wyrobisz , Thomas Bender (aut. dzieła rec.)

 

do góry