Argument : biannual philosophical journal

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wydział Humanistyczny. Instytut Filozofii i Socjologii
ISSN 2084-1043, 2083-6635

up