Service Management

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 1898-0511

do góry