Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ISSN 0137-5873

up