Łódzkie Studia Etnograficzne

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział Łódzki
Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Etnologicznych
ISSN 0076-0382

do góry