Kronika Warszawy
Tom 14 ( 1983), Nr 3 (55)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry